نغمه دلنشین سحرگاهان ماه رمضان

یک شنبه 20 خرداد 1397 - 14:9:20

نوای زیبای سحرگهان با صدای گرم استاد قاسم رفعتی، ســحرگهـــان که مــــوذن بـر آورد آواز/به روی دل شــودم هـــر در عنایت باز/بر آورند مناجاتیــــان قــدس خـــروش/ زنند بر صف روشـــندلان صلای نمــاز ..

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف