افطاری سنتی و زیبای مردم بوسنی و هرزگوین

دو شنبه 21 خرداد 1397 - 11:30:35
 افطاری سنتی و زیبای مردم بوسنی و هرزگوین

تهران - الکوثر: سفره‌های افطار مردم بوسنی و هرزگوین در مسجد دهکده واروسکا ریجکا

عکسهای بیشتر :

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف