فوتبال سوری‌ها روی ویرانه‌های جنگ

دو شنبه 21 خرداد 1397 - 14:24:59
 فوتبال سوری‌ها روی ویرانه‌های جنگ

دمشق - الکوثر: گرچه پس از هفت سال جنگ، سوریه به ویرانه‌ای تبدیل شده اما کودکان و جوانان سوری روی ویرانه‌های جنگ بازی فوتبال را آغاز کرده‌اند و زندگی دوباره به خیابان‌های سوریه بازگشته است. 

عکسهای بیشتر :

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف