موانع رسیدن به عاقبت بخیری چیست؟ + فیلم

پنج شنبه 24 خرداد 1397 - 19:57:6
موانع رسیدن به عاقبت بخیری چیست؟ + فیلم

یک ماه روزه داری تمرینی است برای رسیدن به سعادت اُخروی، که با دروغ گویی موانع پیش روی خود را فراهم می‌کنیم.

تهران- الکوثر:  پس از یک ماه روزه داری و تمرین حفظ نفس از لذت های دنیوی و اجتناب از گناهان،‌ خود را تمرین دادیم تا در این یک ماه از دروغ دوری کنیم. اولین گام ها را با توجه به یاد خدا‌،حضور اولیا و پیامبران و سپس امام زمان (عج) برداشتیم و سپس بیدار شدن وجدان آدمی و رسیدگی به امروز روزانه دانستیم. اما  یکی دیگر از این تمرین ها برای دوری از دروغ ظاهر سازی نیست.

اگر برای فرار از امتحان،‌بدست آوردن پول وجایگاه دروغ می گویم؛ شاید به ظاهر کارمان در این دنیا راحت پیش برود،‌ اما به حتم موانع رسیدن به عاقبت بخیری و سعادت اُخروی را فراهم می کند.


از صفحه دین و زندگی الکوثر فارسی دیدن کنید

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف