نماهنگ مردان دریا ؛ به افتخار شیر مردان نیروی دریایی یمنِ مقاوم

سه شنبه 29 خرداد 1397 - 15:55:8

ای موج و دریای پر خروش؛ به دشمن بگو که مردان دریا به سویت می آیند…

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف