تلاوت زیبا وماندگار شهید منا "محسن حاجی حسنی" در مالزی

جمعه 15 تیر 1397 - 14:13:41

تلاوت زیبای شهید منا "محسن حاجی حسنی کارگر" در مسابقات بین المللی قرآن مالزی در خرداد ماه سال 1394 که بوسیله آن مقام اول این دوره از مسابقات را کسب کرد.

تلاوت زیبای شهید منا "محسن حاجی حسنی کارگر" در مسابقات بین المللی قرآن مالزی در خرداد ماه سال 1394 که بوسیله آن مقام اول این دوره از مسابقات را کسب کرد.

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف