مداحی سید رضا نریمانی در مدح شهید جهاد مغنیه

یک شنبه 11 شهریور 1397 - 18:12:6

سید رضا نریمانی، مداح اصفهانی در جلسه هفتگی هیئت فداییان حسین مداحی ای با عنوان ”به تو وابسته شدم” در گرامیداشت شهادت جهاد ابن مغنیه خواند.

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف