آغازاولین جلسه پارلمان جدید عراق

دو شنبه 12 شهریور 1397 - 14:38:18
آغازاولین جلسه پارلمان جدید عراق

بغداد- الکوثر: اولین جلسه پارلمان جدید عراق همانطور که مقرر شده بود برگزار شد.

به گزارش پایگاه شبکه الکوثر، فواد معصوم، رئیس‌جمهوری عراق در سخنرانی خود در جلسه امروز تاکید کرد: روابط مثمر ثمر بین قوه مقننه، مجریه و قضائیه باید در چارچوب قانون اساسی باشد.

فواد معصوم اظهار داشت: دولت دموکرات یکپارچه و با حاکمیت بدون تمرکز بر دولت قانونمند و دولت آزادی‌ها به وجود نخواهد آمد.

رئیس‌جمهوری عراق اظهار داشت: عراقی‌ها نیاز به توسعه مداوم و تصمین کننده تحقق عزت برای همه و مشارکت در برقراری صلح داخلی دارند.

وی اظهار داشت: عراق امروز با خطرات تکیه اقتصاد این کشور به نفت روبه‌رو است در حالی که باید منابع درآمدی خود را متنوع کند.

وی خاطرنشان کرد: دوره چهارم پارلمان عراق در شرایط حساس کشور برگزار می‌شود.

بعد از سخنرانی معصوم‌ حیدر العبادی نخست وزیر عراق در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: ما خواهان روابط براساس احترام به حاکمیت هستیم.

نخست وزیر عراق در جلسه افتتاحیه پارلمان جدید دولت آتی را دولتی متحد خواند و خواستار همکاری با دولت آتی برای سرعت بخشیدن به توسعه شد.

وی در این سخنرانی بر ادامه مبارزه با فساد تاکید کرد و گفت، نباید از درد و رنج مردم برای تحقق مکاسب سیاسی استفاده کرد.

نخست وزیر عراق در ادامه خواستار برقراری روابط مبنتی بر احترام به حاکمیت شد و گفت: روابط ما با همه کشورها مستحکم شده است.

العبادی ادامه داد: ما خواهان برقراری روابط منطقه‌ای مبتنی بر عدم مداخله در امور کشورها و احترام متقابل هستیم.

وی در ادامه سخنرانی خود با بیان اینکه باید پیروزی تاریخی بر داعش حفظ شود، افزود، مرحله مبارزه با گروه تروریستی داعش را پشت سر گذاشته‌ایم و مرحله آتی مرحله اصلاح اقتصادی است و باید روی بازسازی و ارائه خدمات تمرکز کرد.

العبادی گفت، هیچ پرچمی بالای پرچم عراق وجود ندارد و سلاح تنها در انحصار دولت خواهد بود.

در این جلسه از پارلمان، سلیم الجبوری، رئیس سابق پارلمان هم به سخنرانی پرداخته و گفت: سومین دوره پارلمان براساس آداب و رسوم متمایزی تشکیل شد و به نقش نظارتی و قانونی آن را عمق بخشید.

الجبوری ادامه داد، پستی که در اختیار داشته برای او امتیازی نداشت و تنها امتیاز آن خدمت به مردم کشورش بود.

وی با بیان اینکه نمی‌توان دستاورد تاریخی پارلمان عراق در زمان ریاستش بر اتحادیه پارلمان‌های کشورهای اسلامی را نادیده گرفت، تصریح کرد، کمیته‌های پارلمان درباره عملکرد آن طی سال‌های گذشته نتایج بی‌سابقه‌ای ارائه کرده است.

الجبوری تاکید کرد، بازگشت آوارگان بسیار به تاخیر افتاده و به همین دلیل باید از ملت عذرخواهی کرده و حقوقشان را به تدریج به آنها بازگرداند.

رئیس پارلمان عراق گفت: با وجودی که برخی اختیارات پارلمان از این نهاد سلب شد اما دستاوردهای بسیاری از جمله تصویب قانون احزاب را محقق کردیم.

این مقام مسؤول تصریح کرد، عراق برای حفظ دستاوردهای سیاسی و اجماع ملی به تضمین حمایت جامعه بین‌الملل درخصوص بحران خود بسیار نیازمند است.

وی خاطرنشان کرد: بازگشت آوارگان به منازل‌شان بسیار به تاخیر افتاده و باید به دلیل این موضوع از آنها عذرخواهی کرد و حقوق‌شان را به آنها بازگرداند.

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف