بازدید وزیر الجزایری از پشت صحنه فیلم قرآنی جمال شورجه

چهار شنبه 14 شهریور 1397 - 20:18:14
بازدید وزیر الجزایری از پشت صحنه فیلم قرآنی جمال شورجه

تهران - الکوثر:  وزیر فرهنگ الجزایر به همراه سید عبدالامیر موسوی‌بدر، رایزن فرهنگی ایران در الجزایر از پشت صحنه فیلم احمد بای(از مبارزان حافظ قرآن الجزایر) بازدید کردند.

به گزارش پایگاه شبکه الکوثر، عزالدین میهوبی، وزیر فرهنگ الجزایر به همراه سید عبدالامیر موسوی‌بدر، رایزن فرهنگی ایران در الجزایر و سمیره حاج جیلانی، تهیه کننده فیلم از پشت صحنه فیلم احمد بای بازدید کردند.

با ضبط سکانس‌های اخیر تولید فیلم احمد بای، به ۴۵ دقیقه از ۹۰ دقیقه در مدت یک ماه، رسید که این امر باعث تشکر وقدردانی ویژه فرهنگ الجزایر از دست اندرکاران الجزایری و ایرانی به ویژه جمال شورجه کارگردان، مجید میر فخرایی، مدیریت فنی صحنه، دکور و لباس و تورج منصوری، مدیر گروه فیلمبرداران، شد.

گفتنی است، این فیلم داستان بخش‌هایی از زندگی احمد بای، مبارز و حافظ کل قرآن الجزایری را روایت می‌کند که در دوران حکومت عثمانی، حاکم منطقه قسنطینه در الجزایر بود و سال‌ها به مبارزه با استعمارگران فرانسوی پرداخت.

تهیه‌کنندگی این فیلم را «سمیره حاج جیلانی» از الجزایر برعهده دارد و یک تیم متخصص ایرانی در زمینه جلوه‌های ویژه، بدلکاری،چهره‌پردازی، فیلمبرداری و صدا‌برداری با جمال شورجه همکاری می‌کنند و در عین حال شماری از هنرمندان الجزایری نیز با تیم ایرانی همکاری کرده و به صورت عملی آموزش می‌بینند.

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف