وصف حال خوش حجاج در سرزمین وحی

جمعه 16 شهریور 1397 - 11:38:38

تهران- الکوثر: حاجیان ایرانی خانه خدا در آخرین ساعات حضورشان در سرزمین وحی، با شور شوق صاحب خود را می خوانند.

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف