نوحه سنتی حضرت رقیه+صوتی

پنج شنبه 22 شهریور 1397 - 13:22:35

نوحه‌خوانی توسط سیداحمد حسینی، اهل اصفهان، متولد ۱۳۲۷

تهران- الکوثر: دستگاه سه‌گاه: این نوحه که دارای مصرع‌های بلند و کوتاه و ضرب آهنگ کند و تند است، در گوشه‌ زابل خوانده شده است:

ای سپرده در خرابه جان طفل زار بی‌نصیب من

بی‌کفن ز جور شامیان بینوای من غریب من

زار و خون جگر رقیه‌ام، خوار و دربه‌در رقیه‌ام

 

عمه‌جان خوشا به حال تو فارغ از غم زمان شدی

فارغ از جفای شمر دون ور اذیت سنان شدی

زار و خون جگر رقیه‌ام، خوار و دربه‌در رقیه‌ام

 

عمه‌جان ز زینب حزین نزد باب شکوه سر مکن

قلب خسته برادرم داغ‌دار بیشتر مکن

زار و خون جگر رقیه‌ام، خوار و دربه‌در رقیه‌ام

 

عمه‌جان به خدمت پدرشکوه از گرسنگی مکن

از مشقت سفر مگو سرگذشت تشنگی مکن

زار و خون جگر رقیه‌ام، خوار و دربه‌در رقیه‌ام

 

عمه‌جان مگو به من نداد عمه حزین‌مان آب

عمه‌جان مگو که سوختم روزها میان آفتاب

زار و خون جگر رقیه‌ام، خوار و دربه‌در رقیه‌ام

 

عمه‌جان بر برادرم از پیاده رفتنت مگو

شکوه از اسیریت مکن وز طناب گردنت مگو

زار و خون جگر رقیه‌ام، خوار و دربه‌در رقیه‌ام

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف