گریه های سید حسن نصرالله در شب سوم محرم

پنج شنبه 22 شهریور 1397 - 15:22:5

سيد حسن نصرالله دیشب از حب دنیا حرف میزد و داشت می گفت مگه این دنیا چی داره که به خاطرش امام حسین ع...

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف