ویدئویی با فاصله از محلِ رژه در هنگامِ وقوعِ حادثه‌یِ تروریستی در اهواز

شنبه 31 شهریور 1397 - 10:22:42

صبح امروز در جریان برگزاری رژه نیروهای مسلح در اهواز، یک تیم تروریستی مراسم رژه را به رگبار بستند.

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف