عزاداری برای کوچکترین شهید اهواز در آفریقا

سه شنبه 3 مهر 1397 - 10:28:57
عزاداری برای کوچکترین شهید اهواز در آفریقا

جمعی از کودکان و نوجوانان نیجریه ، با گرامیداشت "طاها" شهید 4 ساله حادثه تروریستی اهواز، برای او عزاداری کردند.

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف