نخستین فیلم از پهپادهای شرکت کننده سپاه در عملیات بوکمال

دو شنبه 9 مهر 1397 - 16:59:21
نخستین فیلم از پهپادهای شرکت کننده سپاه در عملیات بوکمال

وبگردی: نخستین فیلم از پهپادهای رزمی خانواده سیمرغ (صاعقه) سپاه، مسلح به بمب های هوشمند نقطه زن در حال بمباران داعش در هجین سوریه و حومه آن

 

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف