تجلیل مقام اسرائیلی از صنعت موشکی ایران!

دو شنبه 16 مهر 1397 - 12:39:58

پدر صنعت موشکی اسرائیل: به احترام توان موشکی ایران کلاه از سر بر می‌دارم!

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف