حمایت جنبش ۱۴ فوریه از درخواست مردم برای تشکیل شورای مؤسسان بحرین

سه شنبه 17 مهر 1397 - 18:44:32
حمایت جنبش ۱۴ فوریه از درخواست مردم برای تشکیل شورای مؤسسان بحرین

تهران- الکوثر: جنبش جوانان انقلاب ۱۴ فوریه بحرین با صدور بیانیه ای از ارائه عریضه و درخواست مردمی برای ایجاد شورای مؤسسان با هدف تدوین قانون اساسی جدید حمایت کرد.

به گزارش پایگاه شبکه الکوثربه نقل از سایت ۱۴ فوریه، در بیانیه صادره از سوی جنبش جوانان انقلاب ۱۴ فوریه آمده است: ما حمایت کامل خود را از اعلام تشکیل هیأت ملی که یک عریضه و درخواست مردمی را در خصوص ایجاد شورای مؤسسان با هدف تدوین قانون اساسی جدید برای بحرین اعلام می کنیم.

در ادامه این بیانیه آمده است: از دیگر گروه های سیاسی و احزاب مخالف نیز می خواهیم برای کنده شدن شر دیکتاتوری و حاکمیت قبیله ای جاهلی و فاسد از بحرین از این روند حمایت کنند.

در این بیانیه تاکید شده است: تعدادی از شهروندان مستقل بحرین نوشتن یک درخواست و عریضه مردمی را در چارچوب هیأت ملی برای ایجاد شورای مؤسسان مذکور آغاز کردند. ما از این روند حمایت می کنیم چرا که بیان دیدگاه ها و درخواستها حق مردم بحرین است. ما از مردم بحرین می خواهیم این درخواست و عریضه مردمی را امضا کنند. جنبش جوانان انقلاب ۱۴ فوریه بر ضرورت خروج نظامیان سعودی و اماراتی و اشغالگران از بحرین تاکید دارد.

 

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف