۱۴ فوریه بحرین: طرح عریضه مردمی مورد حمایت کامل است

دو شنبه 30 مهر 1397 - 22:46:57
۱۴ فوریه بحرین: طرح عریضه مردمی مورد حمایت کامل است

تهران- الکوثر: ائتلاف ۱۴ فوریه بحرین با صدور بیانیه ای حمایت کامل خود را از طرح عریضه مردمی که شامل دعوت به امضای عریضه مردمی برای انتخاب مجلس موسسان است را اعلام کرد.

به گزارش پایگاه شبکه الکوثر،   ائتلاف ۱۴ فوریه بحرین با صدور بیانیه ای  اعلام کرد: آنچه هیئت ملی عریضه مردمی از زبان مروه حمید در نشست خبری که در منامه طرح کرد قابل توجه و اهتمام است و شامل دعوت به امضای عریضه مردمی برای انتخاب مجلس موسسان که در راستای تدوین قانون اساسی کشور به دهه ها طولانی ظلم و استبداد و انحصار قدرت و تبعات تلخ آن بر کشور پایان دهد، است.

در این بیانیه آمده است: ما در ائتلاف جوانان ۱۴ فوریه از هر طرح ملی که هدفش بازگردانیدن مشروعیت به اراده مردمی باشد و به مردم حق تعیین سرنوشت و برپایی نظام سیاسی که خواسته های مشروع مردم را برآورده سازد، استقبال می کنیم و طرح هیئت ملی عریضه مردمی را مورد تمجید قرار می دهیم و  دعوت آن برای انتخاب مجلس موسسان که در راستای قانون اساسی جدید حرکت کند، را ارج می نهیم. ما پژوهشی با همکاری طرفهای حقوقی و قانونی انجام دادیم و به نتایج و شواهدی منجر شد که اهمیت این طرح از نظر زمان و هدفش را مورد تایید و تاکید قرار می دهد.

ائتلاف ۱۴ فوریه بیان کرد: پس از آنکه دریافتیم طرح هیئت ملی با متن میثاق اللولو درباره ایجاد تغییرات ریشه ای در نظام سیاسی همخوانی دارد؛ ما حمایت کامل خود را از این طرح ملی بزرگ اعلام می داریم. 

در این بیانیه آمده است: ما در وهله اول از سازمان ملل و سازمان های حقوق بشری می خواهیم که به مسئولیت های خود عمل کنند و در کنار ملت در درخواستش برای تحقق حقوق انسانی و خواست های مشروعش قرار گیرند و در وهله دوم از همه اعضای ائتلاف می خواهیم که تمام توان خود برای حمایت از این طرح به کار بندند. ما بر اهمیت افزایش تلاش و حمایت از هیئت ملی عریضه مردمی برای موفقیت این طرح ملی تاکید می کنیم. ما از ملت بزرگ بحرین می خواهیم بیشترین مشارکت را در این طرح داشته باشند و حماسه ملی بزرگ رقم بزنند تا به دنیا ثبات و پایداری برای تحقق خواست های مردمی مشروع که در راس آنها حق تعیین سرنوشت و بازگشت مشروعیت ملی به ملت و حق تعیین نظام سیاسی کشور است را اثبات کنیم.

ائتلاف ۱۴ فوریه بیان کرد: ما مطمئن هستیم که این طرح با حمایت گسترده مردم روبرو خواهد شد و فشار فزاینده سیاسی به آل خلیفه مستبد وارد می کند و آن در محک بین المللی قرار می دهد و علاوه بر آن حماسه شهروندان در امضای عریضه در موعد طرح آنرا ثابت خواهد کرد و رویگردانی قشر بزرگی از آنها از مشارکت در انتخابات صوری آل خلیفه که قبل از شروع با شکست روبرو شده است را ثابت خواهد کرد. 

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف