"جاده عشق".. نماهنگ فارسی عربی زیبای اربعین با نوای غلامرضا زاده و جویائیان

چهار شنبه 2 آبان 1397 - 12:46:1

تهران - الکوثر: نماهنگ زیبای "جاده عشق" بمناسبت اربعین حسینی با اجرای ذاکرین اهلبیت محمدرضا غلامرضا زاده و ابوالفضل جویائیان و شعر فارسی داود احمدی و شعر عربی مجتبی اسدی.

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف