هشدار برنامه جهانی غذا درباره بحران یمن

چهار شنبه 16 آبان 1397 - 19:54:6
هشدار برنامه جهانی غذا درباره بحران یمن

تهران - الکوثر : سازمان برنامه جهانی غذا هشدار داد یمن با بدترین اوضاع انسانی و بحران غذایی جهان مواجه است. 

به گزارش پایگاه شبکه الکوثر ، سازمان برنامه جهانی غذا درباره فاجعه بار بودن اوضاع انسانی در یمن هشدار داد و افزود : اگر چه اوضاع به حد قحطی نرسیده است ، اما بدترین اوضاع انسانی در سطح جهان محسوب می شود. 
هروه ورهوسل سخنگوی سازمان برنامه جهانی غذا گفت: «اوضاع یمن را مرحله پیش از قحطی می دانیم. برنامه جهانی غذا در ماه برای حدود هجده میلیون نفر غذا فراهم می کند. این رقم تعجب برانگیز است. این که قحطی وجود داشته باشد یا نه ، از اهمیت موضوع نمی کاهد. این بدترین بحران انسانی و بدترین بحران غذایی جهان است. باید در این زمینه کاری انجام داد. ما با مشکل عدم دسترسی به انبارهای گندم در الحدیده مواجه هستیم. انباری که در آن جا وجود دارد، برای غذارسانی به حدود یک میلیون نفر کافی است و اگر نتوانیم به این انبار برسیم، نخواهیم توانست هیچ کاری انجام دهیم.» 


برای اطلاع از آخرین خبرهای ایران و جهان اینجا کلیک کنید 

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف