یا رسول الله.. کلیب زیبای کردی عربی "سامی یوسف"

سه شنبه 29 آبان 1397 - 14:7:37

کلیب بسیار زیبای سامی یوسف در وصف خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی (ص).

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف