شکایت ایران از آمریکا در عالی‌ترین مرجع دریانوردی

پنج شنبه 1 آذر 1397 - 17:19:57
شکایت ایران از آمریکا در عالی‌ترین مرجع دریانوردی

تهران- الکوثر: ایران سند شکایت از آمریکا را به علت نقض کنوانسیون سازمان بین المللی دریانوردی به شورای اين سازمان ارائه کرد.

به گزارش پایگاه شبکه الکوثر، جمهوری اسلامی ایران سند شکایت از آمریکا را به علت نقض کنوانسیون سازمان بین المللی دریانوردی و تلاش برای ایجاد محدودیت های منجر به تهدید ایمنی و حفظ محیط زیست دریایی در شورای سازمان بین المللی دریانوردی ارائه کرد.
هیئت اعزامی ایران که ریاست آن را "محمد راستاد" معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی بر عهده دارد با استناد به مصوبات سازمان بین المللی دریانوردی تاکید کرد: تلاش های آمریکا در ایجاد محدودیت برای فعالیت های کشتی های بازرگانی ایران، نقض آشکار کنوانسیون های ناظر بر فعالیت های دریانوردی است.
سند اعتراضی جمهوری اسلامی ایران که هر گونه محدودیت برای فعالیت ناوگان کشتیرانی تجاری را محکوم می کند، همزمان با صد و بیست و یکمین نشست اعضای شورای سازمان بین المللی دریانوردی در این شورا و به دبیر خانه این سازمان ارائه شده است.
هیئت جمهوری اسلامی ایران درج مفاد این سند و محکوم کردن هر گونه اقدام تبعیض آمیز و تهدید کننده ایمنی، امنیت و محیط زیست دریایی را در بیانیه پایانی نشست اعضای شورای سازمان بین المللی دریانوردی خواستار شده است.
کنوانسیون سازمان بین‌المللی دریانوردی اعمال هر گونه تبعیض ضد فعالیت های حمل و نقل دریایی بازرگانی را مردود دانسته و از 171 کشور عضو این سازمان بین المللی خواسته است در عمل به آن کوشا باشند.
جمهوری اسلامی ایران با یاد آوری مسئولیت های سازمان بین المللی دریانوردی در جلوگیری از اقدامات تبعیض آمیز و محدود کننده حمل و نقل بازرگانی دریایی، پایبندی کشورهای جهان را به کنوانسیون های بین المللی از جمله کنوانسیون سازمان بین المللی دریانوردی خواستار شد و از دبیرکل و اعضای سازمان بین المللی دریا نوردی خواست با نقض کنندگان کنوانسیون های این سازمان و محدود کنندگان فعالیت های حمل و نقل دریایی بازرگانی برخورد کند.
هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در این نشست همچنین از شورای سازمان بین المللی دريانوردي خواست از حق اعضای پایبند به تعهدات بین‌المللی دریانوردی برای فعالیت‌های حمل‌ و نقل دریایی بازرگانی دفاع کند تا بر اساس مفاد کنوانسیون این سازمان بدور از ملاحظات سیاسی و محدودیت های ناشی از آن به فعالیت های خود در چارچوب ضوابط و رها از محدودیت های غیر قانونی بتواند با سهولت ادامه دهد.
سازمان بین المللی دریانوردی عالی ترین مرجع دریانوردی در جهان و از جمله نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد است.


برای اطلاع از آخرین خبرهای ایران و جهان اینجا کلیک کنید

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف