رویارویی کشتی های روسی و اوکراینی

دو شنبه 5 آذر 1397 - 10:57:34

ویدئویی از لحظه محاصره یکی از کشتی های اوکراین که با برخورد خفیف با یک کشتی روس همراه است.

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف