بیانیه اتحادیه رادیوها و تلوزیون های عراق در حمایت از شبکه المسیره یمن

پنج شنبه 8 آذر 1397 - 14:50:1
بیانیه اتحادیه رادیوها و تلوزیون های عراق در حمایت از شبکه المسیره یمن

تهران- الکوثر: اتحادیه رادیوها و تلوزیون های عراقی اقدام برخی شرکت های ماهواره ای در جلوگیری از پخش شبکه ماهواره ای المسیره را به شدت محکوم کرده و آن را اقدامی به دور از اصول آزادی رسانه ها و آزادی بیان دانست.

به گزارش پایگاه شبکه الکوثر،  این اتحادیه در بیانیه خود اعلام کرد: جلوگیری از پخش برنامه های این شبکه ماهواره ای آنهم در شرایطی که این شبکه چیزی جز شرح مصائب و رنج ملت مظلوم و صبور یمن و واقعیت این ملت ستمدیده را پخش نمی کند، غیر حرفه ای و به دور اصول آزادی بیان است لذا ما این اقدام غیر مسئولانه را محکوم کرده و از زحمات مدیریت و کارکنان این شبکه به خاطر تلاش برای خدمت به این ملت قدردانی کرده و همبستگی خود را با این شبکه مبارز و نستوه اعلام کنیم و از هیچ تلاشی برای برای کمک به این شبکه در راستای انجام وظایف اطلاع رسانی فروگذار نخواهیم کرد. و از همه رسانه ها می خواهیم در پوشش دادن به خبر رنج های ملت مبارز یمن همکاری کرده تا فرصت هر اقدامی را از دشمنان انسانیت و آزادگی و آزادی بیان بگیریم.

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف