فیلم لحظه کشته شدن 30 عضو طالبان!

دو شنبه 12 آذر 1397 - 21:48:5

تصاویری از بمباران مرکز آموزش طالبان در سمنگان افغانستان را مشاهده می کنید.

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف