قبرستان داعشی ها در سوریه!

دو شنبه 12 آذر 1397 - 20:47:42
قبرستان داعشی ها  در سوریه!

داعش بر روی قبرها هیچ نام و نشانی را ثبت نمی کنند.

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف