نیمی از صهیونیستها مقامات خود را فاسد می دانند

سه شنبه 13 آذر 1397 - 9:7:13
نیمی از صهیونیستها مقامات خود را فاسد می دانند

تهران- الکوثر: نظرسنجی جدید نشان داد 47 درصد اسرائیلی ها، یعنی چیزی نزدیک به نیمی از ساکنان سرزمین های اشغالی، بر این باورند که سران رژیم صهیونیستی فاسد هستند.

به گزارش پایگاه شبکه الکوثر، پایگاه اینترنتی نشریه صهیونیستی جروزالم پست در گزارشی به قلم گیل هافمن نوشت: 47 درصد اسرائیلی ها، بر این باورند که سران اسرائیل فاسد هستند. این آمار و ارقام در ‹‹شانزدهمین گزارش سالیانه شاخص دموکراسی در اسرائیل›› درج شده است. این گزارش را ‹‹مرکز افکار سنجی عمومی و سیاست گذاری پژوهشی گوتمان››، وابسته به موسسه دموکراسی اسرائیل، تهیه کرده است.

برای تهیه این گزارش از 1041 نفر نظرسنجی شده است. نظرسنجی در قالب مصاحبه های چهره به چهره انجام شده است. این نظرسنجی جامع ترین نظرسنجی سالیانه درباره جامعه و دموکراسی اسرائیل محسوب می شود. در سال جاری پرسش های بیشتری درباره وضعیت فساد سیاسی در اسرائیل پرسیده شده بود.

بر اساس این نظرسنجی، مشخص شده است که میزان باور پاسخگویان به وجود فساد در میان دولتمردان اسرائیلی به گرایش های سیاسی آنها ارتباط زیادی دارد: تنها 15 درصد از طرفداران حزب ‹‹خانه یهودی›› سران اسرائیل را فاسد می دانند. این رقم در میان طرفداران حزب لیکود 23 درصد، در میان طرفداران ‹‹اتحاد یهودیت توراتی›› سی و هفت درصد، در میان طرفداران حزب کولانو 38 درصد، در میان طرفداران حزب شاس 40 درصد، در میان طرفداران حزب یش عتید 58 درصد، در میان طرفداران حزب اتحاد صهیونیست و حزب ‹‹فهرست مشترک›› 67 درصد و در میان طرفداران حزب مرتس هم 78 درصد است.

موسسات و نهادهایی که اکثر شرکت کنندگان در این نظرسنجی، آنها را فاسد قلمداد می کنند به شرح زیر هستند: کابینه اسرائیل (72درصد)؛ شهرداری ها (69 درصد)؛ کنست (66 درصد)؛ و رسانه ها 58 درصد.
روون ریولین، رئیس رژیم صهیونیستی با اشاره به این نظرسنجی گفت بسیار نگران کننده است که اکثر اسرائیلی ها به دولتمردانی که خودشان به آنها رای داده اند اعتماد ندارند».


برای اطلاع از آخرین خبرهای ایران و جهان اینجا کلیک کنید

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف