سپر شمال از لنز دوربین حزب‌الله

چهار شنبه 14 آذر 1397 - 9:55:29

جستجوی نظامیان رژیم صهیونیستی برای یافتن تونل‌های ادعایی در مرز لبنان از دید دوربین حزب‌الله

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف