وزیر خارجه قطر: منطقه به دشمن توهمی نیازی ندارد

شنبه 15 دی 1397 - 18:24:17
وزیر خارجه قطر: منطقه به دشمن توهمی نیازی ندارد

تهران- الکوثر: وزیر خارجه قطر ضمن تاکید بر عدم نیاز منطقه به بحران آفرینی و دشمن توهمی، نیاز واقعی را توسعه و گفتگوهای بر اساس احترام متقابل دانست.

به گزارش پایگاه شبکه الکوثر،  محمد بن عبدالرحمن وزیر خارجه قطر گفت: منطقه در حال حاضر به توسعه واقعی ملتهای ما و گفتگوهای بر اساس منافع مشترک و احترام متقابل نیاز دارد.

وی افزود: بحران آفرینی و خلق دشمن توهمی به نفع سیاست خارجی موفق در منطقه ما نیست. آنچه ما امروز نیاز داریم توسعه واقعی ملتهای ماست و اینکه گفتگوی بر اساس منافع مشترک و احترام متقابل وجود داشته باشد نه خامی سیاسی. حفظ حقوق و دستاوردهای ملت های ما و بکارگیری توان کشورهای ما برای خدمت به آنها بدون تردید بهتر از درگیر کردن آنها در بحرانهای بی فایده و فریب دادن آنها با پیروزهای توهمی است. خورشید با غربال پوشیده نمی شود.

وزیر خارجه قطر گفت: دوحه در مسیر نهضت خود حرکت می کند تا الگویی در جهان عرب باشد. مسئولان حکیم و اراده جمعی واقعی در قطر وجود دارد و نتیجه آنرا مشاهده می کنیم و از هیچ کوششی برای حفاظت از آن دریغ نخواهیم کرد.

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف