ایام البیض و فواید، اعمال و فضیلت آن

دو شنبه 27 اسفند 1397 - 23:16:41
ایام البیض و فواید، اعمال و فضیلت آن

در قرآن كریم ماده عكف 9 مرتبه تكرار شده است كه دو مورد آن آیات 125 و 187 سوره مباركه بقره هستند.

تهران- الکوثر: حضرت رسول اكرم (ص) نیز در مورد فضائل این ایام می‌فرماید: هركس یك روز را به منظور كسب عنایت الهی و به نیت قرب خدا اعتكاف كند، خداوند بین او و آتش سه خندق ایجاد می‌كند كه فاصله هریك تا دیگری بیش از مسافت بین زمین و آسمان است. در سخن گران بهای دیگری نیز می‌فرماید: المعتكف یعكف الذنوب؛ معتكف با اعتكافش گناهان را حبس می‌كند.

در كتاب شریف اقبال آمده است: حضرت آدم (ع) از خداوند پرسید خدایا محبوب‌ترین روزها و گرامی‌ترین زمان‌ها نزد تو كدام است؟ خداوند وحی فرمود: محبوب‌ترین روزها نزد من نیمه رجب است. ای آدم در این روز بكوش تا با قربانی كردن، میهمانی دادن، روزه داشتن، نیایش كردن، بخشش خواستن و لااله الاالله گفتن به من تقرب و نزدیكی جویی. ای آدم، من چنین تقدیر كرده‌ام كه فرزندی از فرزندان تو را به پیامبری برانگیزم و روز نیمه رجب را برای او و امت، ویژه سازم كه در آن روز چیزی از من نخواهد جز اینكه به آنان ببخشم و عفو گذشت نخواهند جز اینكه از گناهانشان درگذرم. ای آدم، آنكه نیمه رجب را روزه دارد، ذكر گوید، خضوع و خشوع كند، صدقه بدهد و نفس خویش را پاس بدارد، پاداشی جز بهشت نخواهد داشت. ای آدم، به فرزندانت گوشزد كن كه در ماه رجب نفس خویش را پاس دارند و از كج‌راهی بپرهیزند كه گناه در این ماه بس بزرگ است.

مقدس اردبیلی ایام البیض را عبادتی مستقل و به مثابه حج و عمره و روزه و نماز و هر عبادت مستقل دیگری می‌داند.

آیت‌الله جوادی آملی در مورد فضیلت این ایام می‌نویسد: عبادت ذات اقدس اله، شئونی دارد نظیر طواف در حج و عمره. گاهی هم وقوف و عكوف و اقبال همراه با تعظیم و بزرگداشت را در خانه خود واجب یا مستحب می‌شمارد، نظیر اعتكاف. از اینكه اعتكاف در كنار طواف و عدل ركوع و سجود قرار گرفته معلوم می‌شود كه از بارزترین مصادیق بندگی در پیشگاه ذات اقدس اله است.

فواید ایام‌البیض

آمرزش گناهان: «من اعتكف ایمانا و احتسابا غفرله تقدم من ذنبه؛ اعتكاف از روی ایمان و یقین باعث مغفرت او می‌شود.»

نزدیكی به خدا: در حدیث معراج، خداوند از پیامبر خود سوال می‌كند: ای احمد! آیا می‌دانی در چه هنگام بنده به مقام قرب من نائل می‌شود؟ بعد در جواب می‌فرماید: زمانی كه گرسنه یا در حال سجده باشد.

دوستی با خدا: «والذین آمنوا اشد حبا لله؛ آنانكه ایمان آورده‌اند به شدت خدا را دوست دارند.»

رسیدن به بهشت و نعمت‌های الهی: «والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئك هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون؛ آنانكه از نمازهایشان محافظت می‌كنند آنان وارثانند، آنانی كه بهشت را به ارث می‌برند و در آن جاودان هستند.»

تقویت اراده: حضرت علی (ع) می فرماید: «من استدام ریاضه نفیسه انتفع؛ هركس به طور مداوم ریاضت بكشد نفع می‌برد.»

انس با معنویت: در پرتو اعمال ایام‌البیض و ارتباط روانی معتكف، دوری از معنویت برایش مشكل می‌شود.

دوری از غفلت: «اقم الصلاه لذكری» ذكر همان دوری از غفلت است. غفلتی كه اگر به ذكر مبدل نشود موجبات سقوط آدمی را فراهم می‌آورد.

تواضع و فروتنی: غرور و تكبر از معتكف رخت بر می‌بندد و در مقابل هم‌نوع خود تكبر نمی‌ورزد بلكه فروتنی را پیشه خود خواهد ساخت.

ایجاد زمینه مناسب برای اندیشیدن و تعقل، فرصت برای نیایش، نماز، تلاوت قرآن و ... و فراهم آوردن زمینه توبه و بازگشت، تقویت و گسترش ارزش‌ها و هنجارهای اسلامی و انسانی، كاهش جرم و فساد، هدفمند شدن زندگی و آشنایی و برقراری ارتباط دوستانه و گسترش محبت از دیگر فواید اعتكاف در ایام‌البیض است.


ایام‌البیض

حضرت رسول اكرم (ص) می‌فرماید: هر كس سه روز از وسط ماه رجب (سیزدهم تا پانزدهم) را روزه بدارد و در شب‌هایش به نماز شب قیام كند از دنیا رحلت نمی‌كند مگر با توبه نصوح و امام صادق (ع) فرمود: هر كس ایام‌البیض ماه رجب را روزه بگیرد خداوند متعال به ازای هر روز، ثواب روزه‌داری وشب‌زنده‌داری یك سال را برای او می‌نویسد و او روز قیامت در جایگاه ایمن‌شدگان از آتش دوزخ خواهد ایستاد.

از عمده ترین اعمال ایام‌البیض اعمال ام داوود است و برای برآمدن حاجات و برطرف شدن گرفتاری‌ها و دفع ظلم ظالمان موثر است و كیفیت و اجرای آن در كتب مفاتیح و مصباح شیخ و ... آمده است.

در این ایام همچنین نسبت به خواندن آیات سوره انعام، اسراء، كهف، لقمان، یاسین، صافات، فصلت، شوری، دخان، آیه‌الكرسی، فتح، واقعه، ملك، قلم و انشقاق تا پایان قرآن سفارش شده است.

از دیگر اعمال این ایام خواندن زیارت‌ امام حسین (ع)، به جای آوردن چهار ركعت نمازی كه حضرت امیر (ع) در این روز به جای آورد، خواندن دعای یا مذل كل جبار و ... است.

آری؛ معتكف با عبادت خالصانه سه روز خود، به پالایش درونی می‌رسد تا ضمن نزدیكی هر چه بهتر و بیشتر به معبود، روح خویش را نیز تطهیر كند و امكان برخورداری از رحمت بیكران الهی را داشته باشد. 

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف