مبانی همزیستی بین ادیان در اسلام از نگاه استاد الازهر

شنبه 28 اردیبهشت 1398 - 17:19:17

تهران- الکوثر: استاد دانشگاه الازهر، اصول و مبانی همزیستی بین ادیان در اسلام را تشریح کرد.

به گزارش پایگاه شبکه الکوثر، استاد شیخ عبدالسلام محمد در برنامه چالشی «الوجه الآخر» که به مناسبت ماه رمضان از شبکه جهانی الکوثر پخش می شود گفت: هدف شرع محافظت از پنج چیز است: جان، عقل، دین، آبرو، و مال. هدف از رسالت در اسلام، رحمت به انسان ها و حیوانات و گیاهان و محیط زیست است. اسلام ضوابط و مبانی بسیار مستحکمی به این منظور تعیین کرده است. حفاظت از موارد پنج گانه فوق به مسلمانان محدود نمی شود بلکه شامل غیرمسلمانان نیز می شود. قرآن از ما می خواهد برای نجات دادن جان هر انسانی صرفنظر از دین و ایمان و مذهب او بشتابیم و تاکید دارد کسی که یک انسان را نجات دهد گویا همه انسان ها را نجات داده است. پیامبر اسلام (ص) نیز فرموده است هرکس فردی را که با او پیمان بسته است بکشد، حتی بوی بهشت را هم استشمام نخواهد کرد. بنابراین طبق اصل نخست همزیستی در اسلام، دست درازی کردن به جان و آبرو و دین و مال فردی که با او پیمان بسته ایم حرام است.

اصل دوم هزیستی از نظر اسلام، احترام به آزادی انسان ها است. طبق نظر اسلام، انسان از زمانی که به دنیا می آید تا زمانی که از دنیا می رود آزاد است. آزادی گرانبهاترین چیز زندگی است و با وجود آن است که اراده انسان معنا پیدا می کند و شخصیتش نمایان می شود. آزادی بزرگترین مظهر کرامت انسانی است. البته آزادی به معنای آزاد بودن زیرپا گذاشتن ارزش ها نیست.

اصل سوم همزیستی از نظر اسلام، عدالت است. همه ادیان آسمانی بر عدالت و برپایی قسط تاکید دارند. برپایی عدالت، شعار همه پیامبران است. این عدالت هم شامل مسلمانان و هم غیرمسلمانان می شود.


برای اطلاع از آخرین خبرهای ایران و جهان اینجا کلیک کنید


یک شنبه 25 آبان 1399 - 18:24:46

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف