تمجید تحلیلگر سرشناس جهان عرب از ایستادگی ایران مقابل آمریکا

شنبه 4 خرداد 1398 - 14:55:22

«عبدالباری عطوان» تحلیلگر مسایل منطقه می گوید ایرانی ها در مقابل تهدیدات امریکایی ها کوتاه نمی آیند

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف