نماهنگ حماسی عربی: در قدس نماز خواهیم گزارد

پنج شنبه 9 خرداد 1398 - 11:21:8

تهران- الکوثر: نماهنگ حماسی زیبا با عنوان «در قدس نماز خواهیم گزارد» از شیخ حسین الأکرف

 

 

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف