وهابیت ، عامل اصلی گسترش اسلام هراسی در جهان

یک شنبه 16 تیر 1398 - 17:48:50

تهران - ویژه الکوثر : پژوهشگر برجسته علوم اسلامی در شبکه الکوثر اسلام هراسی را نتیجه طرز فکر و عقیده وهابیت دانست که عربستان سعودی آن را صادر کرده است و داعش و القاعده را نمونه های بارز آن معرفی کرد.

به گزارش پایگاه شبکه الکوثر ، شیخ محمدعلی میرزایی در برنامه چالشی «الوجه الآخر» گفت:« می گویند اسلام هراسی ناشی از جهل جهان است اما من با این ایده مخالف هستم چرا که اسلام هراسی ناشی از دو مسئله اساسی است ، اول ، اراده جهان استکباری برای تخریب اسلام و ضربه زدن به اسلام و دوم ، ارائه بدترین الگو به جهان به عنوان اسلام است ، یعنی الگوی وهابیت و الگوی داعش ، الگوی القاعده و گروههای تروریستی که مورد حمایت عربستان سعودی قرار دارند  به جز در برخی موارد که این گروهها و جنبشها علیه سعودیها اقدام کردند.»  

رئیس مرکز توسعه اندیشه اسلامی «الحضاره» افزود :« بنابراین نمی توان گفت که اسلام هراسی نتیجه جهل جهان است بلکه برعکس اسلام هراسی نتیجه جنبش تکفیری است که عربستان سعودی پایتخت آن است. چند سال پیش بزرگترین عالم وهابی گفت معتقد بودن به کروی بودن زمین حرام است و کسانی را که به گرد بودن زمین معتقد هستند تکفیر کرد ، این مذهبی است که سعودیها دارند.» 

وی اضافه کرد :« وهابیها در سه بند از سند خود خواستار همزیستی بین ادیان و ایجاد شهروندی بین همه ادیان شده اند درحالی که از ایجاد همزیستی بین شهروندان خود عاجزند و شماری از بحرینیها را سلب تابعیت کرده اند.»

شیخ محمدعلی میرزایی تاکید کرد :« آنها درحالی خواستار گفتگو و همزیستی بین ادیان هستند درحالی که همه مذاهب اسلامی را تکفیر می کنند و این سلفیهای وهابی درحال حاضر یهودیان و مسیحیان را تکفیر نمی کنند اما کل مسلمانان را تکفیر کرده اند.» 


برای اطلاع از آخرین خبرهای ایران و جهان اینجا کلیک کنید 

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف