بیست و هشتمین روز از حکومت نظامی در کشمیر

یک شنبه 10 شهریور 1398 - 13:35:52
بیست و هشتمین روز از حکومت نظامی در کشمیر

تهران- الکوثر: بیست و هشتمین روز از حکومت نظامی در کشمیر همچنان با قطعی سرویس اینترنت و وسایل ارتباطی همراه است.

به گزارش پایگاه شبکه الکوثر،   کلیه وسایل ارتباطاتی از جمله تلفن ها، موبایل ها و سرویس اینترنت همچنان به دستور حکومت هند در کشمیر قطع می باشد.

این در حالی است که  قطعی اینترنت و وسایل ارتباطی در منطقه کشمیر اشغالی توسط حکومت هند وارد بیست و هشتمین روز خود می شود.

خبرها حاکی از ممنوعیت  عزاداری در روز عاشورا در سراسر منطقه کشمیر توسط دولت هند نیز می باشد و  مناطق شیعه نشین با اعمال حکومت نظامی، دسته های عزاداری تنها در کوچه پس کوچه های داخلی حق برگزاری مراسمات عزاداری را دارند.

مقامات دولت هند در شرایطی مسائل امنیتی را بهانه ی ممنوعیت برگزاری چنین مراسمات مذهبی می کنند که همه ساله کشمیر تحت سلطه هند شاهد برگزاری یکی از بزرگترین مراسمات عزاداری در  شمالی این کشور همچون شهر های علیگر و لکنئو هستند.

گفتنی است مقامات هندی نگران تبدیل شدن دسته های عزاداری شیعیان کشمیر به محملی برای سر دادن شعارهای ضد هند و آزادی طلبانه است.

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف