شعار حب الحسین یجمعنا پر تکرارترین کلیدواژه توئیترشد+عکس

یک شنبه 28 مهر 1398 - 12:27:46
 شعار حب الحسین یجمعنا پر تکرارترین کلیدواژه توئیترشد+عکس

تهران_الکوثر: کاربران شبکه اجتماعی توئیتر در پویش بزرگ “حب الحسین یجمعنا” با توجه به جانبداری رسانه های بین المللی در انتشار بزرگترین مراسم عبادی جهان در پیاده روی اربعین ۱۳۹۸ با انتشار بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار پیام با موضوع اربعین به ترند اول جهانی توئیتر دست یافتند.


به گزارش پایگاه شبکه الکوثر؛ کاربران شبکه اجتماعی توئیتر در پویش بزرگ “حب​​ الحسین یجمعنا“ با توجه به جانبداری رسانه های بین المللی در انتشار بزرگترین مراسم عبادی جهان در پیاده روی اربعین ۱۳۹۸ با انتشار بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار پیام با موضوع اربعین به ترند اول جهانی توئیتر دست یافتند.
 

 


هشتگ “حب​​ الحسین یجمعنا” اگرچه از ماه محرم آغاز شده بود اما در یک هفته منتهی به اربعین  توانست بیش از ۳۱۲ میلیون ظرفیت بالقوه  برای بازدید اکانتهای یونیک ایجادکند.


این هشتگ توانست در یک هفته اخیر  دو میلیون و ۱۰۰ هزار بار واکنش توسط کابران توئیتر رابه همراه داشته باشد.
 


 

 


 


۶۵۰۰ کاربر توئیتری پیام های اربعین را با هشتگ “حب​​ الحسین یجمعنا” بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار بار منتشر و بازنشر کردند.
 


در ترند دوم جهانی توئیتر با هشتگ “حب​​ الحسین یجمعنا“ بانوان نزدیک به  ۴۵ درصد مشارکت داشته اند که در بین ترندهای توئیتر این میزان مشارکت کم نظیراست.
 


نزدیک به ۴۵  درصد کاربران این هشتگ سن بین ۱۸ تا ۲۴ سال دارند و  نزدیک به ۴۹ درصد کاربران سن بین ۲۵ تا ۳۴ سال دارند.
 


دانش آموزان و دانشجویان بیشترین منتشر کنندگان محتوا با هشتگ “حب​​ الحسین یجمعنا“ بوده اند.
 


کاربران توئیتر در کشورهای جمهوری غنا، پاکستان، آذربایجان، افغانستان مشارکت حدود ۳ درصدی در انتشار محتوا با هشتگ “حب​​ الحسین یجمعنا“ داشته اند.


ده کاربرتاثیرگذار هشتگ “حب​​ الحسین یجمعنا“ در زیر با جزئیات عملکردی آنها آمده است.

 

 


 

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف