نبیه بری: اجرای سریع اصلاحات، مهم تر از تصویب آن است

چهار شنبه 1 آبان 1398 - 18:16:28
نبیه بری: اجرای سریع اصلاحات، مهم تر از تصویب آن است

تهران- الکوثر: "نبیه بری" رئیس پارلمان لبنان تاکید کرد: اصلاحات اقتصادی حائز اهمیت است و مهم تر از تصویب اجرای سریع آن است، به ویژه اینکه دولت برای خود در این خصوص زمان تعیین کرده است و باید به این مهلت پایبند باشد.

به گزارش پایگاه شبکه الکوثر،  بری روز گذشته در دیدار با مجموعه افرادی که به دیدارش آمده بودند گفت: تکاپوی مردمی در لبنان، طایفه ای و منطقه ای نیست بلکه بیانگر کل لبنان است و تمام تصمیماتی که گرفته شده است حاصل همین حرکت مردمی است.

وی افزود: از این فضای موجود می شد برای طرح مسائل مهم تر به ویژه لغو طایفه سیاسی و دولت مدنی و قانون انتخاباتی که ضامن تشکیل دولت مدنی باشد، استفاده کرد؛ در هر حال تا این لحظه تنها گام مثبت و ملموسی که اتخاذ شده و ارسال بودجه به پارلمان بر اساس مهلت قانونی آن است.

بری ادامه داد: از کمیته مالی و اقتصادی مجلس می خواهم هرچه زودتر بودجه را بررسی کند به ویژه اینکه بودجه کنونی بسیار راحت تر از بودجه قبلی است و بررسی آن به زمان زیادی نیاز ندارد از همین رو امیدواریم به زودی در مجلس نهایی شود.

وی گفت: پارلمان آماده است هر چه سریع تر قوانین اصلاحات اقتصادی را تصویب کند به ویژه اینکه ارجاع آن به مجلس به زمان زیادی نیاز ندارد، بلکه این قوانین آماده است و فقط باید امضا شود .

بری در خصوص استعفای وزیران حزب "نیروهای لبنانی" به رهبری سمیر جعج گفت: اگر با من در این خصوص مشورت می شد، توصیه می کردم که این کار انجام نشود، اما در هر حال این کار شد، مایلم در تصمیم گیری در این خصوص درنگ شود و معتقدم باید به این موضوع فرصت داد، چه بسا شرایطی فراهم شود و یا تماس ها با نیروهای لبنانی در خصوص تجدید نظر در استعفای وزیران خود، به موفقیت برسد.

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف