سیره اخلاقی رسول مهربانی

یک شنبه 5 آبان 1398 - 15:51:52
سیره اخلاقی رسول مهربانی

تهران- الکوثر: 25 اصل اخلاقی در زندگی حضرت محمد صلی الله علیه و آله که باید سرلوحه زندگی پیروان آن حضرت قرار گیرد:

۱: هر که را می‌دید مبادرت به سلام می‌کرد و کسی در سلام بر او سبقت نگرفت. 
۲: با مردم چنان معاشرت می‌کرد که هر کس گمان می‌کرد عزیز‌ترین فرد نزد آن حضرت است. 
۳: هرگاه با کسی هم صحبت می‌شد به سخنان او خوب گوش فرا می داد.
۴:هرگز با کسی جدل و منازعه نمی‌کرد. 
۵: هرگز کسی را حقیر نمی‌شمرد. 
۶: در مجلس جای خاصی را به خود اختصاص نمی‌داد و از آن نهی می‌کرد. 
۷: هرکه عذر می‌آورد عذر او را قبول می‌کرد. 
۸: اگر از کسی خطایی صادر می‌گشت آن را نقل نمی‌کرد. 
۹: چون سخن ناصواب از کسی می‌شنید. نمی‌فرمود: «چرا فلانی چنین گفت» بلکه می‌فرمود «بعضی مردم را چه می‌شود که چنین می‌گویند؟». 
۱۰: بر جسارت دیگران صبر می‌نمود و بدی را به نیکی جزا می داد.
۱۱: با نیکی به شروران دل آنان را به دست می‌آورد و مجذوب خود می‌کرد. 
۱۲:از دشمنان خود در هنگام مریضی با ‌‌‌نهایت احترام عیادت می‌کرد.
۱۳: با فقرا زیاد نشست و برخاست می‌کرد و با آنان هم غذا می‌شد. 
۱۴: از بیماران عیادت می‌کرد؛ اگرچه دور افتاده‌ترین نقطهٔ مدینه بود. 
۱۵: احدی از محضر او نا‌امید نبود و می‌فرمود: برسانید به من حاجت کسی را که نمی‌تواند حاجتش را به من برساند. 
۱۶:بیش از همه صلهٔ رحم به جا می‌آورد. 
۱۷: هرگز کسی از اطرافیان و بستگان خود را نفرین نمی‌کرد.
۱۸: هدیه را قبول می‌کرد؛ هرچند به اندازهٔ یک جرعه شیر بود. 
۱۹: هرگز جواب رد به درخواست کسی نداد، مگر آنکه برای معصیت باشد. 
۲۰: سراغ اصحاب خود را می‌گرفت و همواره جویای حال آنان می‌شد. 
۲۱:همواره متبسم بود و در عین حال خوف زیادی از خدا داشت.
۲۲:اگر در حال نماز بود و کسی پیش او می‌آمد نمازش را کوتاه می‌کرد. 
۲۳:اگر در حال نماز بود و کودکی گریه می‌کرد نمازش را کوتاه می‌کرد. 
۲۴: وفادار‌ترین مردم به عهد و پیمان بود. 
۲۵:درباره کسانی که به او ظلم می کردند طلب هدایت می کرد. 


اخبار اربعین را از اینجا دنبال کنید

از صفحه ندای نور الکوثر فارسی هم دیدن کنید

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف