3 روش برای خواندن زیارت عاشورا

چهار شنبه 12 شهریور 1399 - 17:4:43
3 روش برای خواندن زیارت عاشورا

تهران- الکوثر: برخی فرصت خواندن زیارت عاشورا، به روش صد لعن و صد سلام را ندارند. پس به سفارش ائمه به روش دیگر بخوانیم تا از فیض خواندن این زیارت محروم نشویم.

چهار شنبه 12 شهریور 1399 - 17:32:55

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف