بدی نکردن به دوست

دو شنبه 9 اسفند 1395 - 16:38:22

درس اخلاق امام خامنه ای در بیان نصیحت ابوذر درباره بدی نکردن به دوست

عکسهای بیشتر :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف