زرنگترین و باهوشترین انسان کیست؟

دو شنبه 9 اسفند 1395 - 16:36:3

درس اخلاق امام خامنه ای در شرح حدیث پیامبر اکرم (ص): چه کسی زرنگترین و باهوشترین انسان است؟

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف