پژوهشگر تاریخ: اساس داعشی ها و وهابی ها تحریف های بنی امیه است

چهار شنبه 7 تیر 1396 - 17:9:11
پژوهشگر تاریخ: اساس داعشی ها و وهابی ها تحریف های بنی امیه است

الکوثرفارسی: مورخ و پژوهشگر تاریخی تاکید کرد منبع و مرجع اسلام تروریست ها و وهابی ها، منابع تحریف شده اموی است که فاصله زیادی با اسلام اصیل دارد.

علی الشعیبی، مورخ و پژوهشگر سوری در گفت وگو با برنامه «حقائق التاریخ» (حقایق تاریخی) شبکه تلویزیونی «الکوثر» گفت: اکنون این پرسش مطرح است که آیا خردمندانه و عاقلانه است که مدعیان دروغین کنونی اسلام، در حالی که هزار و 400 سال از اسلام سپری می شود، چگونه مانند دوره جاهلیت شمشیر به دست می گیرند و همه انسان ها را تکفیر می کنند و سر می برند! بنابراین، این رویکرد و توحش آنها نشان می دهد که اشکال و خللی در کار هست. اساسی که  داعشی ها، وهابی ها، عناصر جبهه النصره و احرام الشام از آن دنباله روی می کنند، همان خط مشی باطل اموی است.

این پژوهشگر تاریخی در ادامه تصریح کرد: نکته ای که اشاره بدان حائز اهمیت است این است که معاویه بن ابی سفیان تئوری و نظریه ای به نام «عدول» مطرح کرد و مدعی شد بر اساس آن همه صحابه رسول الله (ص) با یکدیگر برابرند که تئوری و دیدگاهی مضحک بود؛ زیرا چگونه ممکن است صحابه جلیل القدر نبی اکرم (ص) با افراد منافق و دورو یکسان قلمداد شوند؟ افزون بر این، قرآن و احادیث شریف نبوی نیز خط بطلان بر این تئوری کشیده است.

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف