تلاوت قرآن کریم

فرازی پرتحریر و زیبا از استاد انور شحات

پنج شنبه 15 تیر 1396 - 16:38:14

سوره بلد ، مقام بیات

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف