تلاوت قرآن کریم

فرازی زیبا از تلاوت قرآن کریم توسط استاد منشاوی

پنج شنبه 15 تیر 1396 - 16:38:12

سوره بلد ، مقام بیات

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف