تلاوت قرآن کریم

فرازی زیبا ازتلاوت سوره نحل توسط استاد حمید شاکرنژاد

چهار شنبه 14 تیر 1396 - 20:49:1

سوره نحل ، مقام سگاه

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف