عربی بیاموزیم:

سفر به سرزمین فارسی (درس سی و پنجم)

پنج شنبه 15 تیر 1396 - 17:29:58

سایت فارسی الکوثر سلسله درس های آموزش زبان عربي و فارسی را برای شما علاقه مندان به زبان و ادبیات تدارک دیده است .

در درس سی و پنجم می خوانیم و می بینیم:

- آشنایی با اداره پست

- آشنایی با مترو

- آشنایی با موزه 

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف