فرازی زیبا از تلاوت قرآن کریم باصدای استاد منشاوی

دو شنبه 27 آبان 1398 - 8:23:25

« سوره مبارکه بلد » با صدای استاد مرحوم محمّد صدیق منشاوی

از صفحه دین و زندگی الکوثر فارسی دیدن کنید

از صفحه ندای نور الکوثر فارسی هم دیدن کنید

آموزش سوره های قرآن ویژه کودکان

 

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف