موزیک ویدیوی حشدالشعبی برای مردم ایران

پنج شنبه 29 تیر 1396 - 18:0:27

چه عجم باشیم وچه عرب همگی در تقوای خدا برادریم

تهران- الکوثر: حشد الشعبی (نیروهای بسیج مردمی عراق) پس از پیروزی بر گروه تروریستی تکفیری داعش در موصل با انتشار نماهنگی از جمهوری اسلامی ایران قدردانی کردند.

قدردانی می کنیم از کسانی که به یاری ما آمدند

کسانی که به ما کمک کردند تا بتوانیم سر افعی را قطع کنیم

شما یاوران خامنه ای هستید

شما مردان خمینی هستید

و در نبردها  حسینی می جنگید
ما قدردان شما هستیم، تلاش هایتان پر برکت باد!

اخلاق کریمانه  باعث می شود تا خوبی را با خوبی ها پاسخ دهیم

چه عجم باشیم وچه عرب همگی در تقوای خدا برادریم

وقتی وحوش کفر یورش بردند حمایت شما  (برای دشمنان ما ) همچون سجیل بود

تا به داستانی تبدیل شوید که از نسلی به نسل دیگر گفته خواهد شد

این خوبی شما را هرگز فراموش نخواهیم کرد

ای مردان خدا از شما تشکر می کنیم ...تلاش هایتان پر برکت باد!

سلیمانی از نسل سلمان فارسی است

همنشین با نبرد و یاور قرآن است

او وفادار به کسانی که سوره ی انسان در مورد آنها نازل شده است

سوره عصر را  برای ما با حق و صبر خواندی

تا مصحف قهرمانان را با حروف سوره نصر برای ما ختم کنی

سلاح وی رعب و وحشت را به  میان دشمنان برده  واز جبهه شرفا حمایت و پشتیبانی می کند

متشکریم تلاش هایتان پر برکت باد!


خیلی چیزها در موردشان  گفتند و گفتند

اما نتوانستند بر آنها پیروز شوند و به آنها گزندی وارد کنند

چون خداوند حامی مردان با عزم و اراده بزرگ است

شما  اندیشه و فکری حسینی دارید

و رهنمودهای  خمینی را دنبال می‌کنید

پس شما با عزم و اراده خامنه ای،  به یاری  خداوند می آیید

به سعیتان ارج می نهیم

وتلاش هایتان پیروزمند باد

حشد الشعبی از شما خرسند است

متشکریم تلاش هایتان پر برکت باد!

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف