جمهورى اسلامى يك حقيقت واحد است كه هديه ى انقلاب اسلامى به ملت ايران است

چهار شنبه 27 دی 1396 - 9:27:32

تهران - الکوثر: گزیده بیانات مقام معظم رهبری در مراسم تنفيذ حكم دهمين دوره رياست جمهورى و مراسم شانزدهمين سالگرد ارتحال امام خمينى (ره) در خصوص مردم سالاری دینی


مسئله ى حضور مردم و انتخابات در نظام جمهورى اسلامى با اين شكل بديع و تازه اى كه در دنيا عرضه ميشود،مسئله ى مردم سالارى دينى است  يعنى حضور يكپارچه ى مردم، رقابت جدى، فعاليت و تلاش حقيقى مردمى، در كنار معيارهاى اسلامى و معيارهاى الهى. آنچه كه جمهورى اسلامى را به عنوان يك پديده ى بديع ممتاز ميكند، همين است كه: حضور مردم و انتساب به معنويات و به حكم الهى و خشوعِ در مقابل پروردگار.

بيانات در مراسم تنفيذ حكم دهمين دوره رياست جمهورى۱۲ /مرداد/ ۱۳۸۸

مبناى مردم سالارى دينى با مبناى دمكراسى غربى متفاوت است. مردم سالارى دينى - كه مبناى انتخابات ماست و برخاسته ى از حق و تكليف الهىِ انسان است - صرفاً يك قرارداد نيست. همه ى انسان ها حق انتخاب و حق تعيين سرنوشت دارند؛ اين است كه انتخابات را در كشور و نظام جمهورى اسلامى معنا مى كند. اين، بسيار پيشرفته تر و معنادارتر و ريشه دارتر از چيزى است كه امروز در ليبرال دمكراسى غربى وجود دارد؛ اين از افتخارات ماست؛ اين را بايد حفظ كرد. 

بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامى در مراسم شانزدهمين سالگرد ارتحال امام خمينى (ره)۱۴ /خرداد/ ۱۳۸۴

اسلاميت و جمهوريت دو عنصر جدا نيستند كه به يكديگر وصل شده باشند و يك حقيقت را به وجود آورده باشند؛ در دل اسلاميت، جمهوريت هست. در دل اتكاء به حكم الهى، تكيه ى به مردم و احترام به خواست و رأى مردم هست. جمهورى اسلامى يك حقيقت واحد است كه هديه ى انقلاب اسلامى به ملت ايران است. شيوه ى بديع حكومت، هديه ى اسلام به ماست.

بيانات در مراسم تنفيذ حكم دهمين دوره رياست جمهورى۱۲ /مرداد/ ۱۳۸۸


برای عضویت در کانال تلگرامی الکوثر فارسی اینجا کلیک کنید

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف