هشیاری دائم در قبال دشمن

یک شنبه 26 شهریور 1396 - 16:20:12

بیانات رهبری در دیدار با سپاهیان جوان و شجاع مدافع آبهای کشور 30 دی 94

این حرکتی که جوانهای عزیز سپاه پاسداران ما در دریا کردند و در مقابل تجاوز دشمن از خودشان هویّت و قدرت نشان دادند -که تا حالا فرصت نشده که از اینها تشکّر بکنم؛ و واقعاً هم تشکّر میکنم از اینها- کار بسیار درستی کردند؛ دشمن تجاوز کرد به آبهای ما، اینها رفتند دشمن را محصور کردند. کسانی که مسئولین سیاست هستند، در همه‌ی عرصه‌های جهانی همین‌جور عمل کنند؛ مراقب تجاوز دشمن باشند و ببینند کجا تجاوز میکند، کجا دارد از خطوط تجاوز میکند، و با قدرت جلویش را بگیرندحالا فرصتی شده برای تشکر حضوری.

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف